fb  linkedin

Om A/Plan Arkitekter

Virksomhedens grundidé

A/PLAN ARKITEKTER, arbejder på et bæredygtigt grundlag med at udvikle nutidige boliger og øvrige byggerier i dialog med brugere og bygherrer i alle sammenhænge. Den dialogrettede metode sikrer et ”fælles ejerskab” til byggeriet. Vores udgangspunkt i den offentlige byfornyelse har givet en særlig forståelse for brugerinddragelsen, som vi har udviklet til en styrke i vores projekter. Vi har ligeledes tradition for at inddrage de nødvendige rådgivere i team i en konstruktiv og positiv dialog.

Det er et grundlæggende element i vores projekter, at der skal etableres en bæredygtig balance imellem miljø, økonomi og det sociale aspekt.​

Virksomhedens mål

Virksomheden kan tilbyde rådgivning om projektudvikling på baggrund af en mangeårig erfaring fra byfornyelsesselskab og arkitektvirksomhed.

Virksomheden er lokaliseret i den sydlige del af Sjællandsregionen med fokus på udvikling i lokalområdet.

Rådgivningen skal opleves positivt af kunderne, som forventer overskuelighed og økonomisk ansvarlighed. For at sikre et stabilt grundlag for virksomheden, skal det være muligt at udnytte forskellige forretningsmodeller, hvor der ikke ydes offentlig støtte, eller hvor enkelte projekter udføres af et projektteam.

Det er målsætningen at stabilisere omsætningen omkring 2,5 til 3,0 mio. kr. med en medarbejderstab på ca. 3 udførende. Virksomheden skal medvirke ved idéudvikling og skal derfor deltage i den offentlige debat på et højt fagligt niveau, samt deltage i kurser og konferencer.​

Produkt/ ydelser

Byfornyelse

Rådgivning/ planlægning omkring byudvikling og byomdannelse, helhedsorienteret byfornyelse og udvikling i landdistrikterne.

Rådgivning af ejere og lejere ved bygningsfornyelse. Rådgivning ved beregning af huslejestigninger og orientering om lovgivningen.

Rådgivning/ byggeadministration ved gennemførelse af ombygningsprojekter, kontrakter, økonomistyring og

finansiering.

Bygherrerådgivning ved udbud og ved gennemførelse i totalentrepriser.

Rådgivning og bistand ved ansøgning om støtte fra fonde.​

Nybyggeri boliger

Projektudvikling. Rådgivning/byggeadministration ved nybyggeri af ejerboliger, andelsboliger o.l.

Individuelle enfamiliehuse og fritidshuse.

Almene boliger, etageboligbyggeri Projektering og byggeledelse i forbindelse med ovenstående.

​​

Andre arkitektopgaver

Daginstitutioner. Butikscentre.

Ombygning af kontor og butiksarealer. Offentlige opgaver, kulturhuse o.l.

Turismeudvikling udvikling i Landdistrikter

A/Plan​ Arkitekter

Slotsgade 54 st. th

4800 Nykøbing F.​

CVR: 15697881

Kontakt​

tlf​  55 72 65 00

mobil-1​  24 62 18 48

mail​  ka@a-plan.dk

Vi er medlem af ​